Hoe werken wij?

Hoe werken wij? 

De aanschaf van een pup is een hele grote beslissing en moet vooral niet in een impuls gedaan worden! Maar het is ook een enorme verrijking van je leven. Zo'n diertje brengt zoveel liefde, gezelligheid en onvoorwaardelijke vriendschap met zich mee. Maar ook structuur, regelmaat en verantwoording, wat bij hulphonden voor bv mensen met autisme of een psychatrische stoornis enorm kan helpen bij de regelmaat van de dag.

daisy.pngAls u interesse heeft in een van onze puppy's neem dan gerust even contact op.
We maken dan graag een afspraak om kennismaken. U heeft dan alle tijd om vragen te stellen, onze honden (en ons!) te leren kennen, en te kijken of een labradoodle de hond voor u is!

Daarna kunt u intekenen op de wachtlijst. Na bevestiging dracht, krijgt u een puppycontract met onze garanties. Wij vragen dan een aanbetaling van €350.  Voor informatie hierover kunt u altijd contact opnemen! Uitsluitend in het geval dat er door een te klein aantal pups voor het aantal inschrijvingen geen pup geleverd kan worden, wordt de aanbetaling geretourneerd.

Gedurende de nesttijd houden we alles goed voor u bij en dit is allemaal te volgen op de site. 
2 weken na de geboorte bent u van harte welkom om een eerste blik op het nestje te komen werpen, vanaf 3 weken mag u met de pups knuffelen. Gedurende de 8 weken dat de pups bij ons zijn bent u echt altijd welkom! 
        
Als de pups ongeveer 6 weken zijn, wordt het nestje getest door een gedragsdeskundig van de hulphondenschool Bulters en Mekke. We kijken dan naar verschillende dingen zoals samenwerken, ontspannen, openheid, verlegenheid, nieuwsgierig etc, om te kijken welke pups het meest geschikt zijn om het hulphondentraject in te gaan. Als hiervoor aanvragen zijn, dan loopt de plaatsing ook via Bulters en Mekke en overige erkende hulphondenscholen die betrokken zijn. Hiervoor nemen we graag contact op met de desbetreffende hulphondenschool. Aanvragen voor een hulphond worden alleen aangenomen mits ondersteund door een erkende hulphondenschool!

Overige plaatsingen lopen via onszelf. U kunt dan eventuele voorkeuren aangeven, waarmee wij zoveel mogelijk rekening zullen houden. Omdat het niet zal lukken om iedereen zijn eerste keus te geven, vragen wij u om meerdere voorkeuren op te geven. Wij vragen u wel om goed na te denken over karaktertrekken die u belangrijk vindt. Dat is oneindig belangrijker dan de kleur. Bovendien kan de kleur nog veranderen terwijl de hond opgroeit. Vaak worden de honden lichter. Om deze redenen hebben voorkeuren enkel op basis van kleur GEEN voorrang, tenzij hier medisch gegronde redenen voor zijn. Na de gedragstest brengen wij de karaktertrekken in kaart en hebben dan contact over de toewijzing pup, waarbij een eventuele hulphond voorrang krijgt. Indien meerdere mensen de voorkeur geven aan dezelfde pup, zullen wij gaan matchen op basis van welke karaktertrekken het beste bij ieder baasje passen. De uiteindelijke beslissing ligt bij ons. 
Voordat de pups 6 weken zijn vragen wij u om het restant bedrag van de pupprijs aan ons over te maken. Dat bedrag is dan nog €1950, totale pupprijs €2300. Pas als het volledige bedrag ontvangen is, wordt de transactie als voltooid beschouwd en kunnen wij u een pup toewijzen.

De puppies komen ontwormd, gechipt en met up-to-date entingen naar u toe. Volgens de richtlijnen van de Australische Labradoodle Association America wordt contractueel vastgelegd dat uw pup voor de leeftijd van 18 maanden gesteriliseerd wordt, met het doel om broodfok tegen te gaan en het ras gezond te houden

Voor de enting met 9 weken bent u zelf verantwoordelijk!

Wij zijn erg trots om de ALAA member en silver paw breeder logo's te mogen voeren op onze site. Hiermee kunnen wij aantonen dat wij voldoen aan de hoogste eisen van de Australian Labradoodle Association of America omtrent gezondsheidstesten.

Voor meer informatie over het kiezen en ophalen zie: Van kiezen tot ophalen